[ Đăng ký | Đăng nhập

Lens Sweet Spot – Điểm sắc nét trên ống kính

Một điểm lưu ý để đạt được bức ảnh với độ nét cao là sử dụng đúng điểm sắc nét của ống kính (Lens Sweet Spot). Trong nhiều trường hợp, khẩu độ để đạt được điểm sắc nét nằm trong mức giảm từ 2.5-3 stop so với khẩu độ lớn nhất của ống kính bạn đang dùng.

IMG_2790

Chọn đúng sweet spot để được độ nét cao (Ảnh: Harry)

Ví dụ:
1 – Nếu ống kính của bạn có độ mở khẩu độ tối đa = f/2.8: Điểm Sweet Spot sẽ nằm trong khoảng f/5.6 – f/8.
2 – Nếu ống kính của bạn có độ mở khẩu độ tối đa = f/1.4: Điểm Sweet Spot sẽ nằm trong khoảng f/2.8 – f/4
Khi sử dụng đúng Sweet Spot hình ảnh đạt được sẽ có độ sắc nét và độ tương phản tốt nhất.

(Harry)

Gửi bình luận

*

captcha