[ Đăng ký | Đăng nhập

Chi tiết

ĐBSCL đã có thêm 74 thạc sĩ chuyên ngành báo chí phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ của khu vực trong tình hình mới.

Hình ảnh tại Lễ phát bằng thạc sĩ lớp Cao học Báo chí khóa 19 (2013 – 2015) – Học viên Báo chí và Tuyên truyền

Gửi bình luận

*

captcha