[ Đăng ký | Đăng nhập

Chi tiết

Hòn Phụ bị gãy chìm xuống biển lúc 3:45 ngày 9-8-2006″ Phụ Tử danh thắng của Hà Tiên

Cớ sao tạo hóa chẳng để yên

Cha con bao thuở từng lưu tiếng

Đất trời bỗng chốt cắt tình riêng! ”

Gửi bình luận

*

captcha