[ Đăng ký | Đăng nhập

Chi tiết

Ngày 24/5/2016, Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động TPCT lần VI năm 2016 tại Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ.

Gửi bình luận

*

captcha